U fazi razmatranja Opasan mol

Odgovor

Obavijestimo Maistru!

Prijava

Opasan mol na Villas Rubinu! Turisti ga uredno koriste a iznimno je nestabilan i oronuo na mjestu gdje ue stup potonuo.

Opasan mol