Riješeno Opasan bor

Prijava

Tko će biti odgovoran ako se osušeni bor sruši na ping pong stol na dječjem igralištu u ulici Miroslava Krleže u Boriku?

Opasan bor

Odgovor

Odgovoran će biti  vlasnik bora/stabla a to je RH putem Hrvatskih šuma. Pregledati ćemo situaciju na terenu i vidjeti o čemu s etočno radi. Do sada su sve prijave iz tog dijel anaselja bile usmjerene na skidanje borova radi pogleda....