Riješeno Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Prijava

Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Onemogućen prolaz u ulici Pećine Moli se za intervenciju prometnog redara

Odgovor

interveniramo