Riješeno Onemogućen prolaz

Prijava

Onemogućen prolaz! Reklamnim tablama onemogućen je normalan prolaz nogostupom.

Onemogućen prolaz

Odgovor

Hvala na prijavi, izdamo nalog za uklanjanje.