Riješeno Onečišćeno morsko dno

Prijava

Onečišćeno morsko dno. Puno opušaka koji se ne razgrađuju.

Onečišćeno morsko dno

Odgovor

Poštovani,

Hvala na prijavi.

Onečišćeno morsko dno