Riješeno Okončana pretovarna stanica

Okončana pretovarna stanica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

7.260.306,19

Grad Rovinj

2.028.766,00

Ukupno investicija

9.289.072,19

     Investicija okončana u rujnu 2016.g. ishodovanjem uporabne dozvole. Komunalni otpad će se putem pretovarnih stanica odvoziti na zbrinjavanje u Centar gospodarenja otpadom Kaštijun. Očekivano otvaranje Centra je u prvoj polovici ove godine.