Riješeno Oklop frižidera

Prijava

Oklop frižidera ugostiteljskog objekta će završiti u moru. Potrebno je hitno uklanjanje. Lokacija TN Amarin

Oklop frižidera

Odgovor

Interveniramo.

Hvala na prijavi.