Primljeno Odg. administratora

Odgovor

Nije jasna vasa prijava, molimo da novom prijavom

bolje pojasnite.

Prijava

Nalog gradskog redara nije izvršen i raslinje prelazi značajno na gradsku površinu, a prijetilo se kaznama u koliko svatko ne očisti svoje drveće koje strši na ulicu. Redari kao da očito rade u nečijem interesu

Odg. administratora