Riješeno Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima

Prijava

Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima, obostrano u traci parkiranje i svakodnevna guzva. U meduvremenu su se uredila dva nova parkirališta, jedan nasuprot marketa, jedan nasuprot kafića TimeOut, plus dodatno ima puno mjesta iza zgrada za stanare. Uvijek ista vozila istih vlasnika parkirana na nogostupima bez obzira da li ima mjesta na parkingu ili ne , a dodatno ujutro kada je dostava hrane za trgovinu i prikup otpada od 7-11 u vise navrata vožnja cik-cak. U vise navrata vidimo prijave po smartRv-u medutim sve su riješene a i dalje se javlja problem .

Od 2016. do danas nije riješeno parkiranje po nogostupima

Odgovor

Pojacamo nadzor.