Riješeno Obilježavanje gabarita ugostiteljskih terasa

Aktivnosti na obilježavanju gabarita ugostiteljskih terasa na javnim povrsinama.

Obilježavanje gabarita ugostiteljskih terasa