Riješeno Novi parking kod HEP-a

Novi parking kod HEP-a

Komunalni servis d.o.o. je na otvorenom parkiralištu ZONE  2 u ulici Vitomira Širole Paje  (kod HEP-a) pristupio izvođenju radova na sanaciji tlakavca i postojećih rubnjaka kako bi omogućio svim korisnicima parkiranja sigurno parkiranje. Naime zbog  dizanja tlakavca  uzrokovanog širenjem korjena postojećih stabala radovi su bili nužno potrebni zbog sigurnosti samih korisnika parkiranja, a navedenim radovima  dodatno će se „ušminkati“  jedna parkirališna površina u samom centru našeg grada koja se mnogo koristi. Radove ukupne vrijednosti 80.000,00 izvodi tvrtka  Benčić d.o.o.  iz Rovinja.