Riješeno Novi autobusni kolodvor i ukopana parkirna garaža

Novi autobusni kolodvor i ukopana parkirna garaža

Kroz privatno javno partnerstvo na lokaciji concetta napravit ćemo parkirnu garažu i novi autobusni kolodvor. Za ovu investiciju smo već u postupku projektiranja i lokacijske dozvole.

Smatramo da je lokacija odlična pošto se nalazi blizu grada te je lako dostupno svima (autima i pješke). Uostalom na samom je ulazu u grad i van prometnih gužvi.