Riješeno Nova pješačka staza ˝Muntravo˝

Uređuje se nova pješačka staza ˝Muntravo˝ ukupne dužine 230 m i širine 6 m, kao veza između ceste za Škarabu i plaže Lone. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je 2 milijuna kuna. Grad sudjeluje u troškovima sa 500.000 kn, a preostali iznos financira tvrtka Maistra d.d. Završetak radova predviđen je u ožujku 2018. godine.

Nova pješačka staza ˝Muntravo˝