Riješeno Nova parking mjesta

Nova parking mjesta

Komunalni servis d.o.o.je počeo sa radovima na uređenju dijela parkirališta u ulici Stanka Pauletića.Dio parkirališta urediti će se i nasuti kamenom rizlom kako bi taj dio grada bio uređeniji i sigurniji zbog blizine škole i velikog broja djece.Radovi na uređenju nogostupa povjereni su trvrtki Iva d.o.o. i vrijedni su 12.500,00 kn.