Riješeno Nova komunalna luka

Nova komunalna luka

U fazi je projektiranja Nova komunalna luka koja će biti realizirana u uvali Porton Biondi kako je vidljivo iz fotografije u prilogu.