Riješeno Noseči stup za telekomunikacije će se uskoro srušiti ukoliko se hitno ne zamijeni

Prijava

Noseči stup za telekomunikacije će se uskoro srušiti ukoliko se hitno ne zamijeni. Stup stoji u koso već zadnjih 10 godina, podnesao sam žalbu T-Comu pred 4 godine ali nitko nije odgovorio. Zadnji par dana stup se skroz iskrivio i postoji veliki rizik njegovog pucanja/rušenja.

Noseči stup za telekomunikacije će se uskoro srušiti ukoliko se hitno ne zamijeni

Odgovor

Dali smo nalog za sanaciju.