Riješeno Nista nije odradeno niti pocisceno! Rov. Selo ulica S. Zize

Prijava

Nista nije odradeno niti pocisceno! Rov. Selo ulica S. Zize

Nista nije odradeno niti pocisceno! Rov. Selo ulica S. Zize

Odgovor

Pokupimo i uredimo...iako se radi o privatnoj površini a vjerojatno su i vlasnici mogli to učiniti ili čak par mještana zajednički....