Riješeno Niko ne bere smeče na stazi između velikog konzuma na centeneru i Teo bara

Prijava

niko ne bere smeče na stazi između velikog konzuma na centeneru i Teo bata

Niko ne bere smeče na stazi između velikog konzuma na centeneru i Teo bara

Odgovor

Otpad nije pravilno odložen u spremnik. Pokupiti će se ali to nem anikakve veze s obvezama pražnjenja otpada.