Riješeno Nije riješeno kako ste naveli

Prijava

Nije riješeno kako ste naveli.

Nije riješeno kako ste naveli

Odgovor

Odaslana je prijava drzavnom inspektoratu.