U izradi Nezakonito otvorena rupa u fasadi u starogradskoj jezgri

Prijava

Nezakonito otvorena rupa u fasadi u starogradskoj jezgri. Ulica Garibaldi 10

Nezakonito otvorena rupa u fasadi u starogradskoj jezgri

Odgovor

Obavimo ocevid