Riješeno Nepropisno parkirano vozilo već nekoliko dana.Ulica Ruže Petrović

Prijava

Nepropisno parkirano vozilo već nekoliko dana.Ulica Ruže Petrović

Nepropisno parkirano vozilo već nekoliko dana.Ulica Ruže Petrović

Odgovor

Interveniramo