Riješeno Neprimjereno parkiranje Rv.selo

Prijava

Da li postoji mogučnost da se postave zankovi zabrane parkiranja kod laki bara sa oba dvije strane ceste kako bi bi mjestani sela mogli nesmetano prolazit

Neprimjereno parkiranje Rv.selo

Odgovor

Sagledati ćemo isto iako je nogostup javna površina na kojoj nije dozvoljeno parkiranje vozila, tako da znak nije potreban. Uputit ćemo isto na znanje policiji i mjesnom odboru Rovinjskog Sela