Riješeno Neprimejreno parkiranje

Odgovor

Sankcionirano

Prijava

ParkirNje na pozarnom putu

Neprimejreno parkiranje