Riješeno Nepravilno parkiranje kod faraona

Nepravilno parkiranje kod faraona

sankcioniramo