Riješeno Nepravilno parkiranje

Prijava

Treba li komentar nadam se da će vlasnik biti kažnjen!!!!!

Nepravilno parkiranje

Odgovor

Hvala na prijavi, sankcioniramo isto.