Riješeno Neoznacena rupa od gotovo pola metra

Prijava

Neoznacena rupa od gotovo pola metra u ulici Nello Quarantotto, odmah iza zavoja, potpuno neuocljiva u mraku.

Neoznacena rupa od gotovo pola metra

Odgovor

Radi se o intervenciji vodovoda, odnosno sanaciji puknuća vodovodne cijevi. U tijeku je sanacija i asfaltiranje.