U izradi Nekoliko dana motor sa slike parkiran uz rub ceste

Prijava

Nekoliko dana motor sa slike parkiran uz rub ceste. Da li možete provjeriti je li to normalno da je tamo ili je mozda ukraden i napušten

Nekoliko dana motor sa slike parkiran uz rub ceste

Odgovor

Provjerimo sa policijom.