Riješeno Neka ideja za pseći izmet

Prijava

Da li bi se moglo nešto poduzeti oko psećeg izmeta kojega ima često na nogostupima. Ovaj konkretno je kod Zagrebačke ulice a pokupiti iza nužde ljubimca ne bi trebao biti posao radnika Komunalnog već vlasnika psa. Može li se možda postaviti na vise lokacija stupić sa vrećicama za pseći izmet?

Neka ideja za pseći izmet

Odgovor

Razmotrimo

Hvala