Nerješivo Nejasna prijava

Prijava

Uvijek se izabiru najbolje firme za izvod radova, koje za sobom, naravno, povlače i najbolje inžinjere.

Nejasna prijava

Odgovor

Nejasna prijava