Riješeno Neispravne lampe

Odgovor

Javimo koncesionaru.Hvala.

Prijava

Neispravne lampe u Marco Zelco ulici i u Domenico Pergolis 4.

Neispravne lampe