Riješeno Ne/Dozvoljeno parkiranje u pješačkoj zoni 24 sata?

Odgovor

Sankcioniran

Prijava

Ne/Dozvoljeno parkiranje u pješačkoj zoni 24 sata? Auto parkiran u pješačkoj zoni koristi rupe u pravilniku? Prijavljeni je 8.8. Danas je 12 i do danas ga nitko nije kaznio, redari nisu došli na uvid. Ima li on posebne povlastice? Koristi li tuđu karticu? Ili je od Grada zaista dobio dozvolu da parkira 24 sata na javnoj površini u ulici Fontera kod broja 5? Mi ne smijemo i držimo se pošteno reda. Osjećamo se kao budale a ovaj kao da nam se ruga jer ga nitko ne kontrolira.

Ne/Dozvoljeno parkiranje u pješačkoj zoni 24 sata?