Riješeno Nedostatak javne rasvjete

Odgovor

Predvidimo za proračun 2020. Hvala.

Prijava

Ulica Marka Marulića sa kucnim brojevima 1,3,5,7,9 (slijepa ulica). Višegodišnji problem, nedostatak javne rasvjete. Ovako izgleda u proljetnom danu u 20 sati navečer, a zimi je ovako vec od 17 sati.

Nedostatak javne rasvjete