Riješeno Nedostaje rampa za prelazak sa trotoara na zebru

Prijava

Nedostaje rampa za prelazak sa trotoara na zebru

Nedostaje rampa za prelazak sa trotoara na zebru

Odgovor

Staviti cemo u progra rada.