Riješeno Ne radi svijetlo na zadnjem stupu gradake rasvijete na velikom molu

Prijava

Ne radi svijetlo na zadnjem stupu gradake rasvijete na velikom molu. Slabo uocljiv mol po noci pri uplovljavanju. Zamijeniti sijalicu

Ne radi svijetlo na zadnjem stupu gradake rasvijete na velikom molu