Riješeno Ne radi semafor u Rovinjskom Selu

Prijava

Ne radi semafor u Rovinjskom Selu.

Ne radi semafor u Rovinjskom Selu

Odgovor

Prijavljen kvar.