Riješeno Ne radi lampa u Pustoj

Prijava

Ne radi lampa u Pustoj.

Ne radi lampa u Pustoj

Odgovor

Stavimo u izradu.