Riješeno Ne radi javna rasvijeta ulica Fontera kod br.15

Odgovor

Hvala na prijavi, uputimo nalog za popravak

Prijava

Ne radi javna rasvijeta ulica Fontera kod br.15

Ne radi javna rasvijeta ulica Fontera kod br.15