Riješeno Ne može se proci po rivi

Prijava

Ne moze se proci po rivi.

Ne može se proci po rivi

Odgovor

Interveniramo