Riješeno Ne može se izaći sa privatnog parkinga

Prijava

Ne može se izaći sa privatnog parkinga i zaokrenuti na glavnu cestu zbog parkiranog auta preko puta portuna .

Ne može se izaći sa privatnog parkinga

Odgovor

Interveniramo. Hvala