Riješeno Sanirane nastale pukotine

Prijava

Otvorile su se rupe

Sanirane nastale pukotine

Odgovor

Pukotine su sanirane. Hvala na prijave