Riješeno Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima

 Nasipavanje kamenom rizlom u Cuvima

Komunalni servis d.o.o. je obavio nasipavanje kamenom rizlom svih pješačkih i biciklističkih staza na Cuvima. Za nasipavanje 2 km staza je utrošeno je oko 150 m3 kamene rizle.