Riješeno Napušteno vozilo

Odgovor

Hvala na prijavi, obavimo nadzor i postupak uklanjanja.

Prijava

Napušteno vozilo Vozilo stoji parkirano već duže vrijeme, čini se da je napušteno

Napušteno vozilo