Riješeno Napravite biciklističku stazu za Kokaleto

Prijava

Skoro poginuli, cesta za Kokaleto. Napravite biciklističku stazu za Kokaleto.

Napravite biciklističku stazu za Kokaleto

Odgovor

U planu je projektiranje zajedno sa Županijskom upravom za ceste.