Riješeno Nakon završetka asfaltiranja ulice Eugena Kumičića ostao je materijal kojeg treba pokupiti

Prijava

Pozdrav, Nakon završetka asfaltiranja ulice Eugena Kumičića ostao je materijal kojeg treba pokupiti. Lp

Nakon završetka asfaltiranja ulice Eugena Kumičića ostao je materijal kojeg treba pokupiti

Odgovor

Obavijestimo izvođače radova.