Riješeno Nakon radova onemogučen mi je prilaz na oranicu

Prijava

Nakon radova onemogučen mi je prilaz na oranicu ( kampanju ), Potrebno je nasipati cestu odnosno put. Nalazi se na području Salterie.

Nakon radova onemogučen mi je prilaz na oranicu

Odgovor

Radovi su u tijeku. Molimo da nam se direktno obratite u ured, Trg na lokvi 2 radi reguliranja ovog problema.