Nerješivo Nakon kise ostaje voda i blato na vidikovcu ispod crkve

Prijava

Nakon kise ostaje voda i blato na vidikovcu ispod crkve.

Nakon kise ostaje voda i blato na vidikovcu ispod crkve

Odgovor

Hvala. Nismo u mogućnosti tu primjedbu riješiti.