Riješeno Nadogradnja osnovne škole Juraj Dobrile

Nadogradnja osnovne škole Juraj Dobrile

Kako bi se svim učenicima i učenicama omogućilo pohađanje nastave u jednoj smjeni pokrenut je projekt nadogradnje škole.