Riješeno Na parkingu kod marketa Špeža neredovito se prazne kante za smeće

Prijava

Na parkingu kod marketa Špeža neredovito se prazne kante za smeće. Već više od 7 dana nije ispražnjeno.

Na parkingu kod marketa Špeža neredovito se prazne kante za smeće

Odgovor

Poboljšamo. Hvala vam.