Riješeno Na Monfiorenzu na samom zavoju kad se dolazi sa strane Gripola ne radi javna rasvjeta

Prijava

Na Monfiorenzu na samom zavoju kad se dolazi sa strane Gripola ne radi javna rasvjeta.

Na Monfiorenzu na samom zavoju kad se dolazi sa strane Gripola ne radi javna rasvjeta