Riješeno Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen

Prijava

Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen

Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen

Odgovor

Očistili smo odvode. Traže se i druga tehnička riješenja. Na slici se vidi uzrok.

Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen